หน่วยงานในสังกัด

 1. ฝ่ายวิศวกรรม
 2. ฝ่ายช่างกล
 3. งานบริหารทั่วไป
 4. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1  ( โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม-แก่งคอย )
 6. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2  ( โครงการสูบน้ำแก่งคอย – บ้านหมอ )
 7. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3  (โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี)

     ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พิจารณาด้านการควบคุมงบประมาณ และบริการจัดการในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช  ตลอดจนวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
 2. กำหนดแนวทางการศึกษาข้อมูลเพื่อควบคุมการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่ง
 3. กำหนดแนวทาง สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและออกแบบเบื้องต้นเพื่อวางแกนป้องกันและบรรเทาภัยเนื่องจากน้ำในเขตพื้นที่โครงการฯ
 4. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน

หน่วยงานในเขตสำนักชลประทานค้นหาภายใน RID...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 14 guests and no members online

สถิติผู้เยี่ยมชม

774698
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
37
240
1155
3375
774698

บทความน่าอ่าน

    จากการที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์... Read more
การท่องเที่ยวกลางเต้น Read more
ทุ่งทานตะวัน Read more
สันเขื่อน Read more

ผู้บริหาร

( นายศุภชัย มโนการ )

ผู้อำนวยการ

ลิขสิทธิ์ 2014 กรมชลประทาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ