หน่วยงานในสังกัด

     ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตพื้นที่โครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ควบคุม ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องกลยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ์และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  2. ศึกษาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านเครื่องกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. วิเคราะห์กำหนดแผนการใช้ การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่ การจัดหาและการจำหน่าย แผนผังรายละเอียด การติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล  ยานพาหนะและงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
  5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเขตสำนักชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  8. ร่าง – ตรวจสอบหนังสือโต้ตอบ เสนอความคิดเห็น พิจารณา อนุมัติ
  9. ปฏิบัติงานและภารกิจอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

หน่วยงานในเขตสำนักชลประทานค้นหาภายใน RID...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 5 guests and no members online

สถิติผู้เยี่ยมชม

774688
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
27
240
1145
3365
774688

บทความน่าอ่าน

    จากการที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์... Read more
การท่องเที่ยวกลางเต้น Read more
ทุ่งทานตะวัน Read more
สันเขื่อน Read more

ผู้บริหาร

( นายศุภชัย มโนการ )

ผู้อำนวยการ

ลิขสิทธิ์ 2014 กรมชลประทาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ