หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3  (โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี)

     โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี มีสถานีสูบน้ำตั้งอยู่ที่บ้านมะกอกหวาน  ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่ในแผนที่ระวาง 5239 II โดยมีแนววางท่อส่งน้ำตามแนวขอบเขตถนนทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่ของราษฎรบางส่วน โดยพื้นที่รับประโยชน์อยู่ในเขต 3 อำเภอในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกจริญ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรนั้น รวมทั้งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับหมู่บ้านในเขตอำเภอชัยบาดาล ที่แนววางท่อส่งน้ำผ่านได้ในบางหมู่บ้าน

     อาณาเขตพื้นที่ทั้งสามอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเตี้ย ๆ ระดับความสูงเฉลี่ย 30 ม. ถึง 80 ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ของ 3 อำเภอดังกล่าวห่างจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ  40 กม. 50 กม. และ 65 กม. ตามลำดับ

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

     โครงการจัดหาเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

          2.2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกรในจังหวัดลพบุรีที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้มีโอกาสใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรเดิมที่ได้รับประโยชน์อยู่แล้ว

          2.2.2 เพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่สูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และขาดแคลนแหล่งน้ำได้มีโอกาสใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ

          2.2.3 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม

          2.2.4 เพื่อให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านน้ำสำหรับการเพาะปลูก

          2.2.5 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกนอกฤดูกฝนตามสมควร

          2.2.6 เพื่อลดการสูญเสียน้ำที่จะสูญหายไปในระบบส่งน้ำ

          2.2.7 สามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตลพบุรี ที่ตั้งอยู่ในอำเภอโคกสำโรง และกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ เป็นการสนับสนุนแหล่งการศึกษาระดับสูงของประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมาพัฒนาประเทศต่อไป

2.3 ลักษณะของโครงการ

     เป็นสถานีสูบน้ำ สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าสู่แนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ไปยังพื้นที่ชลประทานโดยอาศัยระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน  แจกจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกร  จำนวนพื้นที่รวม  30,000 ไร่  มีรายละเอียดของโครงการสรุปได้ดังนี้

 

 

หน่วยงานในเขตสำนักชลประทานค้นหาภายใน RID...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 12 guests and no members online

สถิติผู้เยี่ยมชม

774717
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
56
240
1174
3394
774717

บทความน่าอ่าน

    จากการที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์... Read more
การท่องเที่ยวกลางเต้น Read more
ทุ่งทานตะวัน Read more
สันเขื่อน Read more

ผู้บริหาร

( นายศุภชัย มโนการ )

ผู้อำนวยการ

ลิขสิทธิ์ 2014 กรมชลประทาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ