หน่วยงานในสังกัด

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3  (โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี)

     โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี มีสถานีสูบน้ำตั้งอยู่ที่บ้านมะกอกหวาน  ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่ในแผนที่ระวาง 5239 II โดยมีแนววางท่อส่งน้ำตามแนวขอบเขตถนนทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่ของราษฎรบางส่วน โดยพื้นที่รับประโยชน์อยู่ในเขต 3 อำเภอในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกจริญ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรนั้น รวมทั้งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับหมู่บ้านในเขตอำเภอชัยบาดาล ที่แนววางท่อส่งน้ำผ่านได้ในบางหมู่บ้าน

     อาณาเขตพื้นที่ทั้งสามอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเตี้ย ๆ ระดับความสูงเฉลี่ย 30 ม. ถึง 80 ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ของ 3 อำเภอดังกล่าวห่างจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ  40 กม. 50 กม. และ 65 กม. ตามลำดับ

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

     โครงการจัดหาเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

          2.2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกรในจังหวัดลพบุรีที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้มีโอกาสใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรเดิมที่ได้รับประโยชน์อยู่แล้ว

          2.2.2 เพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่สูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และขาดแคลนแหล่งน้ำได้มีโอกาสใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ

          2.2.3 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม

          2.2.4 เพื่อให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านน้ำสำหรับการเพาะปลูก

          2.2.5 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกนอกฤดูกฝนตามสมควร

          2.2.6 เพื่อลดการสูญเสียน้ำที่จะสูญหายไปในระบบส่งน้ำ

          2.2.7 สามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตลพบุรี ที่ตั้งอยู่ในอำเภอโคกสำโรง และกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ เป็นการสนับสนุนแหล่งการศึกษาระดับสูงของประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมาพัฒนาประเทศต่อไป

2.3 ลักษณะของโครงการ

     เป็นสถานีสูบน้ำ สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าสู่แนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ไปยังพื้นที่ชลประทานโดยอาศัยระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน  แจกจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกร  จำนวนพื้นที่รวม  30,000 ไร่  มีรายละเอียดของโครงการสรุปได้ดังนี้

 

 

หน่วยงานในเขตสำนักชลประทานค้นหาภายใน RID...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 9 guests and no members online

สถิติผู้เยี่ยมชม

758117
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
182
156
338
3402
758117

บทความน่าอ่าน

    จากการที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์... Read more
การท่องเที่ยวกลางเต้น Read more
ทุ่งทานตะวัน Read more
สันเขื่อน Read more

ผู้บริหาร

( นายศุภชัย มโนการ )

ผู้อำนวยการ

ลิขสิทธิ์ 2014 กรมชลประทาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ